Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να παρακολουθήσει μια σειρά από μαθήματα (Courses). Τα μαθήματα (Courses) ανήκουν σε 4 διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύσσει σε 3 μαθήματα (Courses) την επιστήμη των δεδομένων (Data Science) σε 4 διαφορετικές πλατφόρμες. Συγκεκριμένα, αναπτύσσει την επιστήμη των δεδομένων στην Python, στην R, στο IBM SPSS Statistics και στο IBM SPSS Modeler.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς ένα μάθημα (Course) χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Θεματικής Ενότητας Εκπαιδευτικού Προγράμματος, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναλύεται το αντικείμενο της ενότητας, η ύλη που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, το πρόγραμμα στο οποίο ανήκει η ενότητα καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Με την ολοκλήρωση των 3 μαθήματων (Courses) ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ο εκπαιδευόμενος λαμβάνει επιπλέον Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικού Προγράμματος (Certification on Statistical Data Science) από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.