Μπερσίμης Σωτήρης

image

Μπερσίμης Σωτήρης

Ο Μπερσίμης Σωτήριος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου και του International Statistical Institute. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς υπηρετεί από το 2010. Σπούδασε Στατιστική σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αντίστοιχα. Η διδακτορική του μελέτη υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2001, ενώ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) για μεταδιδακτορική έρευνα. Για την περίοδο 2014-2015 έλαβε χρηματοδότηση έρευνας στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας και διαθέτει πιστοποίηση στη ``Διοίκηση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας``. Έχει περισσότερες από 60 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά ενώ περισσότερες από 120 εργασίες του παρουσιάσθηκαν σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία είναι περισσότερες από 1550. Το δημοσιευμένο, στο διεθνές περιοδικό “Quality and Reliability Engineering International”, άρθρο με τίτλο “Multivariate Statistical Process Control Charts: An Overview” αποτελεί το άρθρο του εν λόγω περιοδικού που έχει λάβει τις περισσότερες αναφορές κατά την τελευταία 3ετία σύμφωνα με το CrossRef. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μοντέλων επίβλεψης και ελέγχου διεργασιών (Statistical Process Monitoring), την ανάπτυξη μεθοδολογίας στην περιοχή των ροών, των συναρτήσεων σάρωσης και των σχηματισμών (Theory of Runs, Scans and Patterns), την ανάπτυξη μοντέλων βιοεπιτήρησης (Biosurveillance), την εφαρμογή τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων και στατιστικής μηχανικής μάθησης στην ασφάλιση (Insurance Analytics) και στην Υγεία (Health Analytics).

Read More

Μπάρτζης Γεώργιος

image

Μπάρτζης Γεώργιος

Ο Γεώργιος Μπάρτζης είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Medical statistics and Bioinformatics στο Leiden University Medical Center (LUMC) στην Ολλανδία. Το διδακτορικό του είναι μία από κοινού συνεργασία μεταξύ των LUMC και του Wageningen University and Research Center και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MIMOmics (Methods for Integrated analysis of Multiple Omics datasets) το οποίο είναι ένα από τα ευρωπαϊκά έργα του πλαισίου υγείας FP7-Health-2012-Innovation χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το LUMC. Δουλεύει υπό την εποπτεία των Jeanine Houwing Duistermaat, Fred van Eeuwijk και Hae-Won Uh. Έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα στην Εφαρμοσμένη Στατιστική με άριστα από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά το 2014 εργαζόμενος στον Στατιστικό Έλεγχο Διεργασιών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις μελέτες προσομοίωσης, στην ανάλυση δικτύων, στη διάδοση δικτύων, στη θεωρία τυχαίων γραφημάτων, στα πιθανοθεωρητικά μοντέλα γραφημάτων, στα δίκτυα περισσοτέρων στρωμάτων και στην ενοποίηση διαφορετικών δεδομένων omic. Από εφαρμοσμένης πλευράς, ασχολείται με ανάλυση δεδομένων όπου ο αριθμός μεταβλητών είναι μεγαλύτερος του αριθμού δειγμάτων χρησιμοποιώντας δεδομένα εκφρασης γονιδίων, μεταβολίτες και δεδομένα έκφρασης πρωτεϊνών. Στην εκπαιδευτική του δραστηριότητα, περιλαμβάνεται η διδασκαλία Βιοστατιστικής και Γενετικής Στατιστικής σε φοιτητές και ερευνητές, η οργάνωση ημερίδων σχετικά με προηγμένες τεχνικές ανάλυσης γενετικών και omic δεδομένων χρησιμοποιώντας θεωρία δικτύων καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ερευνητές.

Read More

Σαχλάς Αθανάσιος

image

Σαχλάς Αθανάσιος

Ο Δρ. Αθανάσιος Σαχλάς εργάζεται ως Αναπληρωτής Καθηγητής (ΠΔ407/80) στο Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου διδάσκει τα μαθήματα «Στατιστική ΙΙ» και «Μαθηματικά ΙΙ» και ως Επίκουρος Καθηγητής (ΠΔ407/80) στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου του Πειραιά, όπου διδάσκει το μάθημα «Στατιστικά Προγράμματα ΙΙ». . Είναι κάτοχος διδακτορικού στη Στατιστική, από το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει επίσης Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη Στατιστική και πτυχίο στη Στατιστική και Ασφαλιστική Επιστήμη από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται κυρίως με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων για την παρακολούθηση διαδικασιών όπως κλινικές δοκιμές, παρακολούθηση ασθενών και ποιότητα υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (μεταξύ άλλων, στα Statistics in Medicine και Biometrical Journal). Οι αναφορές στο δημοσιευμένο έργο του στη διεθνή βιβλιογραφία υπερβαίνουν τις 550 σύμφωνα με το Google Scholar.

Read More

Τσιαμπαλής Θωμάς

image

Τσιαμπαλής Θωμάς

Ο Θωμάς Τσιαμπαλής είναι Υποψήφιος Διδάκτορας του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας- Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας & Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Σπούδασε στο τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), όπου και κατετάγη στο 10% των αποφοίτων της ακαδημαϊκής χρονιάς 2015-2016, και ολοκλήρωσε το διετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Βιοστατιστική» του ΕΚΠΑ, όπου και κατετάγη δεύτερος με μέσο όρο 9.41/10.00. Έως σήμερα έχει 7 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και περισσότερες από 25 επιστημονικές εργασίες που παρουσιάστηκαν σε διεθνή και πανελλήνια επιστημονικά συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις τεχνικές συμπλήρωσης και διαχείρισης των ελλιπών δεδομένων στα πλαίσια των επιδημιολογικών ερευνών, καθώς και στην ανάπτυξη στατιστικών μεθοδολογιών βασισμένων στην Μπεϋζιανή και την Κλασική στατιστική.

Read More

Παπούλια Καλλιόπη

image

Παπούλια Καλλιόπη

Η Παπούλια Καλλιόπη είναι Data Analyst/Data Mining Consultant στην εταιρεία PREDICTA S.A. Σπούδασε σε προπτυχιακό επίπεδο Στατιστική και Αναλογιστικά-Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (2012-2017). Είναι απόφοιτη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με τίτλο Εφαρμοσμένη Στατιστική. Έχει ασχοληθεί με Εξόρυξη Δεδομένων, Ανάλυση και Μοντελοποίηση επιχειρηματικών δεδομένων, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Χρονοσειρές με τη χρήση διαφόρων στατιστικών πακέτων και γλώσσες προγραμματισμού. Η μεταπτυχιακή διατριβή είχε τίτλο «Μέθοδοι Πολυμεταβλητής Ανάλυσης σε Επιχειρηματικά Δεδομένα» με επιβλέπων καθηγητή τον κ. Μπερσίμη Σωτήριο (2018-2020). Αυτή τη χρονική περίοδο ασχολείται με την εφαρμογή τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων και στατιστικής μηχανικής μάθησης σε τραπεζικά δεδομένα. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη μοντέλων, την εφαρμογή τεχνικών αναλυτικής των δεδομένων και στατιστικής μηχανικής μάθησης στην ασφάλιση (Insurance Analytics) και στην Υγεία (Health Analytics).

Read More

Κιοσσές Ανέστης

image

Κιοσσές Ανέστης

Ο Κιοσσές Ανέστης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σπούδασε Μαθηματικά σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ανάπτυξη βιοδεικτών για την εξατομίκευση θεραπειών στα πλαίσια της διπλωματικής του εργασίας.

Read More

Αποστόλου Κωνσταντίνα

image

Αποστόλου Κωνσταντίνα

Η Κωνσταντίνα Αποστόλου, είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στην Εφαρμοσμένη Στατιστική του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης και έχει πτυχίο Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ως μέρος των προπτυχιακών της σπουδών, έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πρακτική της στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (Υπηρεσία Στατιστικής νομού Άρτας). Αυτό το διάστημα, εργάζεται για τη διατριβή της με τίτλο «Μοντέλα Ανάπτυξης Γενετικών Βιοδεικτών με χρήση Αναλυτικής των Δεδομένων» και σύντομα θα συμμετάσχει σε ερευνητικό πρόγραμμα που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο «Literature based Genetic Risk Score for Multifactorial Traits (LGRS-MT)». Χάρη στην αγάπη της για τα ταξίδια και το ενδιαφέρον της για άλλους πολιτισμούς, συμμετείχε σε ένα Erasmus πρόγραμμα ανταλλαγής που σχετίζεται με τις δεξιότητες αυτοαπασχόλησης για τους ανέργους νέους. Τέλος, πρόσφατα έγινε δεκτή από την Covariance και θα ξεκινήσει την πρακτική της από τον επόμενο χρόνο.

Read More

Μπούτση Αγγελική

image

Μπούτση Αγγελική

Η Αγγελική Μπούτση είναι τεταρτοετής φοιτήτρια του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμη του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Τα επιστημονικά της ενδιαφέρονται είναι η εφαρμοσμένη στατιστική, η βιοστατιστική, η θεωρία πιθανοτήτων και η μαθηματική στατιστική.

Read More