Δημιουργία λογαριασμού στο Learn-DataScience.gr – Registration

Ο χρήστης βρίσκεται στην Αρχική Σελίδα (Homepage). Επιλέγει το κουμπί “Login/Register”. Ανακατευθύνεται στην σελίδα “My account” και έχει δύο επιλογές: Login και Register. Εφόσον είναι καινούργιος χρήστης και δεν έχει λογαριασμό, επιλέγει το Register form. Συμπληρώνει τη διεύθυνση του email του και επιλέγει το κουμπί “Register”. Αν το email χρησιμοποιείται ήδη θα ειδοποιηθεί με μήνυμα λάθος τύπου “Error. User already exists”. Αν δεν χρησιμοποιείται, ένα email με τον κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του θα σταλεί στη διεύθυνση email του και θα δει το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη: “Απαιτείται έγκριση του λογαριασμού σας. Ο κωδικός σας έχει σταλεί στη διεύθυνση email σας.”.

Στο email που θα λάβει θα περιέχεται το όνομα χρήστη (που θα έχει δημιουργηθεί με βάση τη διεύθυνση email του), ο κωδικός πρόσβασης αλλά και η ενημέρωση ότι ο λογαριασμός θα εγκριθεί από τον διαχειριστή του συστήματος μέσα σε 24 ώρες το αργότερο. Αν ο χρήστης επιχειρήσει να εισέλθει στον λογαριασμό του με τα παραπάνω στοιχεία εισόδου (credentials), εφόσον ο λογαριασμός δεν έχει εγκριθεί ακόμα, θα λάβει το μήνυμα λάθους “Error. Your account has not been approved yet”.” και δεν θα του επιτραπεί η είσοδος. Με την έγκριση του λογαριασμού του ο χρήστης λαμβάνει σχετικό email. Αν έχει απορριφθεί ο νέος λογαριασμός, ο χρήστης θα ενημερωθεί μετά από προσπάθεια Login με μήνυμα λάθους τύπου “Error. Your account has been rejected” ενώ κατά την απόρριψη θα λάβει σχετικό email.

Αν έχει εγκριθεί, ο χρήστης μετά από Login, θα εισέλθει στον λογαριασμό του και θα ανακατευθυνθεί στην σελίδα “Δήλωσης συμμετοχής” μόνο κατά το πρώτο Login μετά την έγκριση του Registration. Τις επόμενες φορές θα ανακατευθυνθεί στην σελίδα “My account”.

Δήλωση Συμμετοχής σε ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Learn-DataScience.gr

Κατά το πρώτο Login μετά την έγκριση του Registration, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την “Δήλωσης συμμετοχής” (αίτηση) με όλα τα απαιτούμενα πεδία και να ανεβάσει τα δικαιολογητικά στην φόρμα. Στη συνέχεια πρέπει να πατήσει το κουμπί “Υποβολή”. Κατά την “Υποβολή” αν δεν έχει συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας λαμβάνει το μήνυμα “Ένα ή παραπάνω πεδία περιέχουν λάθος. Παρακαλώ ελένξτε και δοκιμάστε ξανά.” και πρέπει να προσθέσει ότι λείπει για να συνεχίσει.

Εφόσον συμπληρώσει όλα τα πεδία ορθά, τα υποβληθέντα στοιχεία της φόρμας μαζί με τα αρχεία που έχει υποβάλει επισυνάπτονται και παραλαμβάνονται από τον διαχειριστή μέσω εσωτερικού email. Ο χρήστης αυτόματα λαμβάνει ένα email με το εξής κείμενο: “Ευχαριστούμε για την δήλωση συμμετοχής σας. Εφόσον εγκριθεί θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσω email έτσι ώστε να προχωρήσετε στην πληρωμή του μαθήματος που σας ενδιαφέρει.“. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης λαμβάνει email που αναφέρει την έγκριση της δήλωσης με την προτροπή να προχωρήσει σε αγορά του μαθήματος εφόσον το επιθυμεί. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης λαμβάνει email που αναφέρει τους λόγους ώστε να αιτηθεί ξανά, διορθώνοντας το πιθανό σφάλμα στην αίτηση.

Αγορά μαθήματος από το Learn-DataScience.gr

Κατά το πρώτο Login μετά την έγκριση του Registration, ο χρήστης πρέπει να συμπληρώσει την Ο χρήστης επιλέγει το μάθημα που τον ενδιαφέρει από το menu “Προγράμματα” και επιλέγει το κουμπί “Take this course”. Εμφανίζεται μια σελίδα με το μάθημα που έχει επιλέξει ο χρήστης και ο τρόπος πληρωμής (στην παρούσα φάση υποστηρίζεται μόνο η τραπεζική κατάθεση – Bank Transfer – που είναι και προεπιλεγμένη). Ο χρήστης επιλέγει το κουμπί “CONTINUE” και ανακατευθύνεται σε μια σελίδα με πληροφορίες πληρωμής και οδηγίες: “Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε υποβάλει δήλωση συμμετοχής η οποία έχει εγκριθεί για να συνεχίσετε με την κατάθεση πληρωμής. Θα ενημερωθείτε με email για την έγκρισή της. Αν έχει εγκριθεί προχωρήστε κανονικά στην κατάθεση του ποσού.“. Στην περίπτωση που ο χρήστης έχει ήδη εγκεκριμένη αίτηση προχωράει με την κατάθεση του ποσού και αναμένει την επιβεβαίωση.

Με την επιβεβαίωση της κατάθεσης αυτόματα αποστέλλεται email στον χρήστη ότι: “Η πρόσβασή σας στο μάθημα {course_title} έχει εγκριθεί.”, και στο menu item “Πληρωμές” (Λογαριασμός) εμφανίζονται οι πληρωμές του χρήστη αλλά και τα μαθήματα που έχει στη διάθεσή του.

Ο χρήστης είναι έτοιμος να παρακολουθήσει το μάθημα.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος επικοινωνήστε με το Learn-DataScience.gr στο email info@learn-datascience.gr ή στο τηλέφωνο 210-4142306.