Αγορά Μαθήματος

€ 250 per 6 months
  • Περιλαμβάνει 1 Ενότητα Μαθημάτων
  • Πακέτο αξίας 250 €
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την ολοκλήρωση

Αγορά Προγράμματος

€ 600 per 6 months
  • Περιλαμβάνει 3 Ενότητες Μαθημάτων
  • Πακέτο αξίας 750 €
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης με την ολοκλήρωση